Tarcza hamulcowa Yamaha Kodiak Grizzly Bruin 350 400 450 przednia 5ND-F582T-00-00 ZC6215

139.00 

Przednia tarcza hamulcowa

zamiennik oem yamaha: 5ND-F582T-00-00

pasuje do:

2003 KODIAK 400 2WD (YFM400AR) – Front Brake Caliper
2003 KODIAK 400 4WD (YFM400FAR) – Front Brake Caliper
2003 KODIAK 450 4WD (YFM450FAR) – Front Brake Caliper
2003 KODIAK 450 REAL TREE (YFM450FAHR) – Front Brake Caliper
2003 KODIAK 4X4 CAMO HARDWOODS (YFM400FAHR) – Front Brake Caliper
2004 BRUIN 350 AUTO 2WD (YFM35AS) – Front Brake Caliper
2004 BRUIN 350 AUTO 4X4 HARDWOOD (YFM35FAHS) – Front Brake Caliper
2004 BRUIN 350 AUTO 4X4 HARDWOOD (YFM35FAS) – Front Brake Caliper
2004 KODIAK 400 2WD (YFM4AS) – Front Brake Caliper
2004 KODIAK 400 4X4 (YFM4FAS) – Front Brake Caliper
2004 KODIAK 400 HUNTER EDITION (YFM4FAHS) – Front Brake Caliper
2004 KODIAK 450 4X4 HARDWOODS (YFM45FAHS) – Front Brake Caliper
2004 KODIAK 450 AUTO 4X4 (YFM45FAS) – Front Brake Caliper
2005 BRUIN 2WD (YFM35BAT) – Front Brake Caliper
2005 BRUIN 350 4X4 (YFM35FAT) – Front Brake Caliper
2005 BRUIN 4WD HUNTER (YFM35FAHT) – Front Brake Caliper
2005 KODIAK 400 4WD (YFM4FAT) – Front Brake Caliper
2005 KODIAK 400 4WD HUNTER (YFM4FAHT) – Front Brake Caliper
2005 KODIAK 450 4WD (YFM45FAT) – Front Brake Caliper
2005 KODIAK 450 4WD BLACK-CARBON (YFM45FASET) – Front Brake Caliper
2005 KODIAK 450 4WD HUNTER (YFM45FAHT) – Front Brake Caliper
2006 BRUIN 2WD (YFM35BAV) – Front Brake Caliper
2006 BRUIN 350 4WD (YFM35FAV) – Front Brake Caliper
2006 BRUIN 350 4WD HUNTER (YFM35FAHV) – Front Brake Caliper
2006 KODIAK 400 4WD (YFM4FAV) – Front Brake Caliper
2006 KODIAK 400 4WD HUNTER (YFM4FAHV) – Front Brake Caliper
2006 KODIAK 450 4WD (YFM45FAV) – Front Brake Caliper
2006 KODIAK 450 4WD HUNTER OUTDOORSMAN (YFM45FABGG) – Front Brake Caliper
2006 KODIAK 450 4WD HUNTER OUTDOORSMAN (YFM45FABGH) – Front Brake Caliper
2006 KODIAK 450 4WD HUNTER OUTDOORSMAN (YFM45FAHV) – Front Brake Caliper
2006 KODIAK 450 4WD SPECIAL EDITION (YFM45FASEV) – Front Brake Caliper
2006 WOLVERINE 350 2WD (YFM35XV) – Front Brake Caliper
2006 WOLVERINE 450 4WD SPORT (YFM45FXV) – Front Brake Caliper
2007 BIG BEAR 400 4WD HUNTER-IRS (YFM40FBHW) – Front Brake Caliper
2007 BIG BEAR 400 4WD IRS (YFM40FBW) – Front Brake Caliper
2007 BIG BEAR 400 4WD IRS (YFM40FBW) – Front Brake Caliper
2007 BIG BEAR 400 IRS (YFM40FBW-B) – Front Brake Caliper
2007 BIG BEAR 400 IRS EXPLORING (YFM40FBEW) – Front Brake Caliper
2007 GRIZZLY 350 2WD (YFM35GW) – Front Brake Caliper
2007 GRIZZLY 350 4WD (YFM35FGW) – Front Brake Caliper
2007 GRIZZLY 350 IRS (YFM35FGIW) – Front Brake Caliper
2007 GRIZZLY 350 IRS (YFM35FGIW) – Front Brake Caliper
2007 GRIZZLY 350 IRS HUNTER (YFM35FGIHW) – Front Brake Caliper
2007 GRIZZLY 400 (YFM4FGW) – Front Brake Caliper
2007 GRIZZLY 400 HUNTER (YFM4FGHW) – Front Brake Caliper
2007 GRIZZLY 450 (YFM45FGW) – Front Brake Caliper
2007 GRIZZLY 450 HUNTER (YFM45FGHW) – Front Brake Caliper
2007 GRIZZLY 450 OUTDOORSMAN EDITION (YFM45FGOHW) – Front Brake Caliper
2007 GRIZZLY 450 SPECIAL SILVER EDITION (YFM45FGSEW) – Front Brake Caliper
2007 GRIZZLY 450 SPECIAL SILVER EDITION (YFM45FGW-C) – Front Brake Caliper
2007 WOLVERINE 350 2WD SPORT (YFM35XW) – Front Brake Caliper
2007 WOLVERINE 450 4X4 SPORT (YFM45FXW) – Front Brake Caliper
2007 WOLVERINE 450 SPORT SPECIAL EDITION (YFM45FXSEW) – Front Brake Caliper
2007 WOLVERINE 450 SPORT SPECIAL EDITION (YFM45FXW-B) – Front Brake Caliper
2008 BIG BEAR 400 4WD (YFM40FBXGR) – Front Brake Caliper
2008 BIG BEAR 400 4WD (YFM40FBXL) – Front Brake Caliper
2008 BIG BEAR 400 4WD (YFM40FBXR) – Front Brake Caliper
2008 BIG BEAR 400 4WD HUNTER (YFM40FBHX) – Front Brake Caliper
2008 BIG BEAR 400 4WD HUNTER (YFM40FBX-B) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 350 (YFM35GX) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 350 2WD (YFM35GXGR) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 350 2WD (YFM35GXL) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 350 2WD (YFM35GXR) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 350 4WD (YFM35FGX) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 350 4WD (YFM35FGXGR) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 350 4WD (YFM35FGXL) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 350 4WD (YFM35FGXR) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 350 4WD HUNTER (YFM35FGHX) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 350 4WD HUNTER (YFM35FGX-B) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 350 IRS 4WD (YFM35FGIX) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 350 IRS 4WD (YFM35FGIXG) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 350 IRS 4WD (YFM35FGIXL) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 350 IRS 4WD (YFM35FGIXR) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 350 IRS 4WD HUNTER (YFM35FGIHX) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 400 4WD (YFM4FGX) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 400 4WD (YFM4FGXGR) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 400 4WD (YFM4FGXL) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 400 4WD (YFM4FGXR) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 400 4WD HUNTER (YFM4FGHX) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 400 4WD HUNTER (YFM4FGX-B) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 450 4WD (YFM45FGXGR) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 450 4WD (YFM45FGXL) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 450 4WD (YFM45FGXR) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 450 HUNTER (YFM45FGHX) – Front Brake Caliper
2008 GRIZZLY 450 SPECIAL EDITION (YFM45FGSPX) – Front Brake Caliper
2008 WOLVERINE 350 2WD (YFM35XX) – Front Brake Caliper
2008 WOLVERINE 350 2WD (YFM35XXGY) – Front Brake Caliper
2008 WOLVERINE 350 2WD (YFM35XXL) – Front Brake Caliper
2008 WOLVERINE 450 4WD (YFM45FXX) – Front Brake Caliper
2008 WOLVERINE 450 4WD (YFM45FXXGY) – Front Brake Caliper
2008 WOLVERINE 450 4WD (YFM45FXXL) – Front Brake Caliper
2008 WOLVERINE 450 4X4 SPORT SE (YFM45FXSPX) – Front Brake Caliper
2008 WOLVERINE 450 4X4 SPORT SE (YFM45FXX-B) – Front Brake Caliper
2009 BIG BEAR 400 4WD (YFM40FBYB) – Front Brake Caliper
2009 BIG BEAR 400 4WD (YFM40FBYGR) – Front Brake Caliper
2009 BIG BEAR 400 4WD (YFM40FBYL) – Front Brake Caliper
2009 BIG BEAR 400 4WD HUNTER (YFM40FBHY) – Front Brake Caliper
2009 GRIZZLY 350 2WD (YFM35GYB) – Front Brake Caliper
2009 GRIZZLY 350 2WD (YFM35GYGR) – Front Brake Caliper
2009 GRIZZLY 350 4WD (YFM35FGYB) – Front Brake Caliper
2009 GRIZZLY 350 4WD (YFM35FGYGR) – Front Brake Caliper
2009 GRIZZLY 350 4WD (YFM35FGYL) – Front Brake Caliper
2009 GRIZZLY 350 4WD HUNTER (REALTREE AP CAMO) (YFM35FGHY) – Front Brake Caliper
2009 GRIZZLY 350 IRS 4WD (YFM35FGIYB) – Front Brake Caliper
2009 GRIZZLY 350 IRS 4WD (YFM35FGIYG) – Front Brake Caliper
2009 GRIZZLY 350 IRS 4WD (YFM35FGIYL) – Front Brake Caliper
2009 GRIZZLY 350 IRS 4WD HUNTER (YFM35FGIHY) – Front Brake Caliper
2009 GRIZZLY 450 4WD (YFM45FGYB) – Front Brake Caliper
2009 GRIZZLY 450 4WD (YFM45FGYGR) – Front Brake Caliper
2009 GRIZZLY 450 4WD (YFM45FGYL) – Front Brake Caliper
2009 GRIZZLY 450 4WD HUNTER (YFM45FGHY) – Front Brake Caliper
2009 WOLVERINE 350 2WD (YFM35XYL) – Front Brake Caliper
2009 WOLVERINE 450 4WD (YFM45FXYL) – Front Brake Caliper
2010 BIG BEAR 400 4WD (YFM40FBZGR) – Front Brake Caliper
2010 BIG BEAR 400 4WD (YFM40FBZL) – Front Brake Caliper
2010 BIG BEAR 400 4WD HUNTER (YFM40FBHZ) – Front Brake Caliper
2010 GRIZZLY 350 2WD (YFM35GZGR) – Front Brake Caliper
2010 GRIZZLY 350 4WD (YFM35FGZGR) – Front Brake Caliper
2010 GRIZZLY 350 4WD (YFM35FGZL) – Front Brake Caliper
2010 GRIZZLY 350 4WD HUNTER (YFM35FGHZ) – Front Brake Caliper
2010 GRIZZLY 350 IRS 4WD (YFM35FGIZG) – Front Brake Caliper
2010 GRIZZLY 350 IRS 4WD (YFM35FGIZL) – Front Brake Caliper
2010 GRIZZLY 350 IRS 4WD HUNTER (YFM35FGIHZ) – Front Brake Caliper
2010 GRIZZLY 450 4WD (YFM45FGZGR) – Front Brake Caliper
2010 GRIZZLY 450 4WD (YFM45FGZL) – Front Brake Caliper
2010 GRIZZLY 450 4WD HUNTER (YFM45FGHZ) – Front Brake Caliper
2010 WOLVERINE 450 4WD (YFM45FXZW) – Front Brake Caliper
2011 BIG BEAR 400 4WD (YFM40FBAGR) – Front Brake Caliper
2011 BIG BEAR 400 4WD (YFM40FBAL) – Front Brake Caliper
2011 BIG BEAR 400 4WD HUNTER (YFM40FBHA) – Front Brake Caliper
2011 GRIZZLY 350 2WD (YFM35GAGR) – Front Brake Caliper
2011 GRIZZLY 350 2WD (YFM35GAL) – Front Brake Caliper
2011 GRIZZLY 350 4WD (YFM35FGAGR) – Front Brake Caliper
2011 GRIZZLY 350 4WD (YFM35FGAL) – Front Brake Caliper
2011 GRIZZLY 350 4WD HUNTER (YFM35FGHA) – Front Brake Caliper
2011 GRIZZLY 350 IRS 4WD (YFM35FGIAG) – Front Brake Caliper
2011 GRIZZLY 350 IRS 4WD (YFM35FGIAL) – Front Brake Caliper
2011 GRIZZLY 350 IRS 4WD HUNTER (YFM35FGIHA) – Front Brake Caliper
2011 GRIZZLY 450 4WD (YFM45FGAGR) – Front Brake Caliper
2011 GRIZZLY 450 4WD (YFM45FGAL) – Front Brake Caliper
2011 GRIZZLY 450 4WD HUNTER (YFM45FGHA) – Front Brake Caliper
2011 GRIZZLY 450 EPS 4WD (YFM45FGPAG) – Front Brake Caliper
2011 GRIZZLY 450 EPS 4WD (YFM45FGPAL) – Front Brake Caliper
2011 GRIZZLY 450 EPS 4WD HUNTER (YFM45FGPHA) – Front Brake Caliper
2012 BIG BEAR 400 4WD (YFM40FBBGR) – Front Brake Caliper
2012 BIG BEAR 400 4WD (YFM40FBBL) – Front Brake Caliper
2012 BIG BEAR 4WD HUNTER (YFM40FBHB) – Front Brake Caliper
2012 GRIZZLY 350 4WD (YFM35FGBGR) – Front Brake Caliper
2012 GRIZZLY 350 4WD (YFM35FGBL) – Front Brake Caliper
2012 GRIZZLY 350 4WD HUNTER (YFM35FGHB) – Front Brake Caliper
2012 GRIZZLY 450 4WD (YFM45FGBGR) – Front Brake Caliper
2012 GRIZZLY 450 4WD (YFM45FGBL) – Front Brake Caliper
2012 GRIZZLY 450 4WD HUNTER (YFM45FGHB) – Front Brake Caliper
2012 GRIZZLY 450 EPS 4WD (YFM45FGPBG) – Front Brake Caliper
2012 GRIZZLY 450 EPS 4WD (YFM45FGPBL) – Front Brake Caliper
2012 GRIZZLY 450 EPS 4WD HUNTER (YFM45FGPHB) – Front Brake Caliper
2013 GRIZZLY 350 4WD (YFM35FGDGR) Pastel Deep Green – Front Brake Caliper
2013 GRIZZLY 350 4WD (YFM35FGDL) Deep Purplish Blue Solid N – Front Brake Caliper
2013 GRIZZLY 350 4WD (YFM35FGDR) Romantique Rouge – Front Brake Caliper
2013 GRIZZLY 350 4WD HUNTER (YFM35FGHD) Yamaha Black (Camo) – Front Brake Caliper
2013 GRIZZLY 450 4WD (YFM45FGDGR) – Front Brake Caliper
2013 GRIZZLY 450 4WD (YFM45FGDL) – Front Brake Caliper
2013 GRIZZLY 450 4WD HUNTER (YFM45FGHD) – Front Brake Caliper
2013 GRIZZLY 450 EPS 4WD (YFM45FGPDG) – Front Brake Caliper
2013 GRIZZLY 450 EPS 4WD (YFM45FGPDL) – Front Brake Caliper
2013 GRIZZLY 450 EPS 4WD (YFM45FGPDR) – Front Brake Caliper
2013 GRIZZLY 450 EPS 4WD HUNTER (YFM45FGPHD) – Front Brake Caliper
2014 GRIZZLY 350 (YFM350DEG) – Front Brake Caliper
2014 GRIZZLY 350 (YFM350DEL) – Front Brake Caliper
2014 GRIZZLY 350 (YFM350DER) – Front Brake Caliper
2014 GRIZZLY 350 2WD (YFM350TEG) – Front Brake Caliper
2014 GRIZZLY 350 2WD (YFM350TEL) – Front Brake Caliper
2014 GRIZZLY 350 2WD (YFM350TER) – Front Brake Caliper
2014 GRIZZLY 350 HUNTING (YFM350DHEH) – Front Brake Caliper
2014 GRIZZLY 450 (YFM450DEG) – Front Brake Caliper
2014 GRIZZLY 450 (YFM450DEL) – Front Brake Caliper
2014 GRIZZLY 450 (YFM450DER) – Front Brake Caliper
2014 GRIZZLY 450 EPS (YFM450PEG) – Front Brake Caliper
2014 GRIZZLY 450 EPS (YFM450PEL) – Front Brake Caliper
2014 GRIZZLY 450 EPS (YFM450PER) – Front Brake Caliper
2014 GRIZZLY 450 EPS HUNTING (YFM450PHEH) – Front Brake Caliper
2014 GRIZZLY 450 HUNTING (YFM450DAEH) – Front Brake Caliper

30 w magazynie

 •  Size Guide

  Size Guide

   Size Chest Waist Hips
   XS 34 28 34
   S 36 30 36
   M 38 32 38
   L 40 34 40
   XL 42 36 42
   2XL 44 38 44

   All measurements are in INCHES

   and may vary a half inch in either direction.

   Size Chest Waist Hips
   2XS 32 26 32
   XS 34 28 34
   S 36 30 36
   M 38 32 38
   L 40 34 40
   XL 42 36 42

   All measurements are in INCHES

   and may vary a half inch in either direction.

   Size Chest Waist Hips
   XS 34 28 34
   S 36 30 36
   M 38 32 38
   L 40 34 40
   XL 42 36 42
   2XL 44 38 44

   All measurements are in INCHES

   and may vary a half inch in either direction.

  •  Informacje na temat dostawy

   Obecnie wysyłki realizujemy:

   • Kurierem DPD
   • Kurierem Inpost
   • Inpost Paczkomaty
   Wszystkie zamówienie złożone do godz 15.00, wysyłamy w tym samym dniu roboczym. Przesyłki takie dostarczane są w ciągu 24-48 godzin 

   Koszt przesyłek krajowych firmą kurierska  DPD

   • waga do 31,5 kg – 15zł brutto – przy przedpłacie
   • waga do 31,5 kg – 20 zł brutto – za pobraniem
    

   Koszt przesyłek krajowych firmą kurierską  Inpost

   • waga do 31,5 kg – 15zł brutto – przy przedpłacie
   • waga do 31,5 kg – 20 zł brutto – za pobraniem
    

   Koszt przesyłek krajowych firmą kurierską  Inpost Paczkomaty

   • waga do 31,5 kg – 15zł brutto – przy przedpłacie
   • waga do 31,5 kg – 20 zł brutto – za pobraniem

  Guaranteed Safe CheckoutTrust
  Producent

  X-ATV

  SKU: ZC6215 Kategoria: 
  Categories
  Tags
  Koszyk
  Kategorie